Wspólnie dbamy o nasze miasto

Mobilne narzędzia komunikacji
mieszkańców i urzędu

JAK TO DZIAŁA?

Mieszkańcy codziennie "patrolują" miasto i zauważają wiele małych spraw, problemów, zdarzeń, które chcieliby zgłosić do poprawienia, naprawienia, zmiany. Najbardziej aktywni, zaangażowani mogą to zrobić poprzez złożenie pisma lub telefonując do właściwych służb. Dla wielu ludzi, szczególnie młodego pokolenia to zbyt długotrwałe, kłopotliwe, formalne.

W "Alercie miejskim" poprzez dostępne bezpłatnie aplikacje mobilne mieszkańcy przesyłają zgłoszenia w sposób wygodny i intuicyjny, podając oprócz opisu także dodatkowe informacje: zdjęcie miejsca oraz dokładną lokalizację GPS. Zgłoszenia trafiają do aplikacji web'owej na serwerze, która automatycznie powiadamia odpowiednie osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia i właściwe zareagowanie, przypisanie zgłoszenia jako zadania do realizacji osobom “liniowym”. System umożliwia sprawną komunikację z mieszkańcami, oraz po stronie urzędu i służb komunalnych.

Zalety aplikacji mobilnych "Alert miejski"

 • praktyczne, intuicyjne, wygodne narzędzie dla mieszkańców do komunikacji ze służbami komunalnymi,
 • zaangażowanie mieszkańców, promowanie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za jakość życia w mieście, szczególnie wśród ludzi młodych,
 • poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami i służbami komunalnymi,
 • precyzyjne informacje dotyczące zgłoszenia zawierające opis, dokładną lokalizację, zdjęcia,
 • korzyści wizerunkowe i promocyjne dla miasta i administracji samorządowej.

Zalety aplikacji web'owej (oprogramowania na serwerze)

 • usprawnienie przepływu informacji po stronie urzędu i służb komunalnych,
 • zwiększenie kontroli i sprawniejsze zarządzanie procesami i procedurami,
 • automatyzacja części procesu przepływu informacji,
 • oszczędność czasu, redukcja kosztów,
 • scentralizowany rejestr zdarzeń w obszarze miejskim
 • natychmiastowa informacja zwrotna dla zgłaszającego (nieanonimowego)
 • możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji kryzysowej
 • szczegółowa informacja na temat funkcjonowania urzędu i służb komunalnych związana ze zgłoszeniami
 • bezobsługowa praca systemu przyjmującego zgłoszenia 24/7