Wspólnie dbamy o nasze miasto

Mobilne narzędzia komunikacji
mieszkańców i urzędu

Czym jest Alert Miejski?

"Alert miejski" to system informatyczny wraz z aplikacjami mobilnymi wdrażany przez jednostki samorządowe i udostępniany mieszkańcom w celu poprawy komunikacji, uproszczenia procedur, przyśpieszenia obiegu informacji.

Komunikacja to podstawa!!

Mieszkańcy najlepiej znają problemy swojej okolicy. Urzędnicy mają narzędzia do rozwiązania tych problemów. Sprawny przepływ informacji od mieszkańców do urzędników to podstawa sprawnego funkcjonowania służb komunalnych i zadowolenia mieszkańców z ich pracy.

Technologia jest pomocna

Zgłoszenia mieszkańców trafiają bezpośrednio do systemu informatycznego służb komunalnych, tworzone jest zadanie, do którego przypisane są konkretne osoby odpowiedzialne za rozwiązanie problemu. Proste narzędzia mobilne dla mieszkańców ułatwiają zgłaszanie spraw. Rozbudowany system po stronie urzędu usprawnia i przyspiesza obieg informacji, zarządzanie rozwiązywaniem zgłoszeń i monitorowanie efektów.

Wiedza o funkcjonowaniu miasta

Dla urzędników najważniejsza jest wiedza o problemach, potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. Najlepszym źródłem wiedzy o mieście są jego mieszkańcy. Dzielenie się wiedzą z mieszkańcami i pomiędzy samymi służbami to lepsze funkcjonowanie miasta.

Zalety Alertu Miejskiego

  • praktyczne, intuicyjne, wygodne narzędzie dla mieszkańców do komunikacji ze służbami komunalnymi
  • zaangażowanie mieszkańców, promowanie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za jakość życia w mieście, szczególnie wśród ludzi młodych
  • poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami i służbami komunalnymi
  • precyzyjne informacje dotyczące zgłoszenia zawierające opis, dokładną lokalizację, zdjęcia
  • korzyści wizerunkowe i promocyjne dla miasta i administracji samorządowej

Ostatnie zgłoszenia

dziura w ulicy Falskiego

Drogi, chodniki Status:zgłoszone

Dzikie wysypisko w lesie

Wysypisko Status:rozpoznane

Dziura w drodze przy ulicy

Dziura w drodze Status:w realizacji

Jak to działa

Alert miejski Alert miejski

Aplikacje dla urządzeń mobilnych